Bedrijf

Secil is een ondernemingsgroep, actief in de sector van cement, stortklaar beton, aggregaten (toeslagmateriaal), mortel, betonproducten en hydraulische kalk. Daarnaast maken van de groep ook bedrijven deel uit, die zich richten op aanvullende activiteiten, zoals milieuzorg en alternatieve energiebronnen.

Secil, een Portugees bedrijf van oorsprong, kende de voorbije twee decennia een uitbreiding naar andere markten. De groep heeft nu drie cementfabrieken in Portugal. Buiten Portugal heeft Secil activiteiten in Angola, Tunesië, Libanon, Kaap-Verdië, Nederland, Spanje en Brazilië.

Met zijn acht cementfabrieken en zijn aanwezigheid in acht landen en vier werelddelen, heeft Secil een jaarlijkse productiecapaciteit voor cement van méér dan negen miljoen ton.

Semapa is de holding die alle aandelen van Secil in handen heeft. Deze holding is beursgenoteerd op Euronext in Lissabon en maakt deel uit van de PSI 20. Zijn grootste aandeelhouder is de familie Queiroz Pereira.

Deze industriële groep is actief op het gebied van bosbouw, papierpulp, energie, papier, milieu en cement. Semapa is hoofdaandeelhouder van The Navigator Company, Europese leider van gebleekte pulp van eucalyptus en wereldleider op het gebied van wit papier zonder deklaag. Semapa is ook hoofdaandeelhouder van het bedrijf ETSA. Dit bedrijf is actief in afvalbeheer, waarbij het dierlijke bijproducten ophaalt, opslaat en verwerkt.

Zending

Secil is een internationaal bedrijf voor cement en bouwmaterialen, dat een meerwaarde wil creëren voor aandeelhouders, werknemers, klanten en partners. Secil laat zich leiden door een duurzaam gebruik van grondstoffen, het aanbieden van innoverende en rendabele kwaliteitsproducten, uitmuntendheid van de medewerkers en respect voor de gemeenschap.

Visie

Secil wil zijn activiteiten naar andere geografische gebieden en markten uitbreiden, door het aanbieden van duurzame producten en constructieve oplossingen, dit ter bevordering van de levenskwaliteit van de samenleving.

Waarden

Uitmuntendheid

 • Blijk geven van deskundigheid met een voortdurend streven naar kwaliteit van de aangeboden materialen en diensten.
 • Daadwerkelijk handelen, met een optimaal aanwenden van menselijke krachten, financiële middelen en natuurlijke elementen.
 • Zorg dragen voor de sociale impact en de gevolgen voor het milieu.

Verantwoordelijkheid

 • Handelen op een integere wijze, volgens ethische principes en richtlijnen van transparantie.
 • Geloofwaardig en betrouwbaar zijn, door de verbintenissen met de klanten, de aandeelhouder, de medewerkers en de samenleving aan te gaan en na te leven.
 • De verbintenis aangaan kennis, ervaring en “good practices” die de waarde van de groep versterken te delen.

Vertrouwen en medewerking

 • In alle interacties vertrouwen wekken door op een pro-actieve en transparante wijze op te treden, tegemoet te komen aan de verwachtingen en op een coherente wijze de daad bij het woord voegen.
 • Relaties van nabijheid scheppen die de samenwerking en het creëren van waarde, intern en naar de samenleving toe, verhogen en de collectieve verworvenheden erkennen.
 • De individualiteit van de ander, de diversiteit van derden en de samenleving waar we in ingebed zijn, aanvaarden.

Innovatie

 • Vooruitblikken op de noden van de toekomst en de kansen benutten.
 • Op alle gebieden de noodzakelijke know-how voor innovatie ontwikkelen.
 • Waarde toevoegen door nieuwsgierigheid, ambitie en initiatief en door differentiatie, waardoor ideeën vorm krijgen.
Hoe kunnen we u helpen?

Neem telefonisch contact met ons op of stuur een formulier.